Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Wiceminister wręczył promesy - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
25.07.2018

Wiceminister wręczył promesy

Rządowe promesy na ponad 32 miliony złotych przekazał wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński przedstawicielom świętokrzyskich samorządów. Gospodarzami spotkania w urzędzie wojewódzkim byli wojewoda Agata Wojtyszek i wicewojewoda Andrzej Bętkowski.

Wsparcie z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymało 37 świętokrzyskich samorządów. Do siedmiu powiatów oraz trzydziestu gmin trafi łącznie 32 601 000 zł. Pieniądze te przeznaczone zostaną na 135 zadań związanych z przebudową bądź remontem uszkodzonych dróg gminnych i powiatowych. Łącznie odbudowanych zostanie około 108 kilometrów dróg.
- Sprawne i odpowiedzialne państwo musi przychodzić z pomocą tym, którzy tej pomocy potrzebują. Rząd nie pozostawia obywateli ani samorządów bez wsparcia. Są to szybkie reakcje na zniszczenia infrastruktury komunalnej – mówił sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński. - Dziękuję samorządowcom, którzy w sposób sprawny i zgodny z wymogami oszacowali straty, przygotowali wnioski oraz przekazali je wojewodzie. Dziękuję pani wojewodzie za to, że bardzo sprawnie i rzetelnie te wnioski analizowała oraz za to, że świetnie reprezentuje swój region i stanowczo upomina się o spełnianie potrzeb województwa świętokrzyskiego – dodał wiceminister.
Jak informuje Andrzej Klimczak Wydział Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, nasze województwo otrzymało już w tym roku rządowe środki w kwocie ponad 55 mln zł (nie licząc dziś wręczonych promes), co pozwoli zrealizować 210 zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz odbudować i wyremontować ok. 157 km dróg powiatowych i gminnych, jak również wyremontować 3 mosty. Do dofinansowania w 2018 roku zgłoszonych zostało ponad 300 zadań związanych z usuwaniem tegorocznych nawałnic (na łączną kwotę 112 640 tys. zł). W 2017 roku z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej województwo świętokrzyskie otrzymało łącznie ponad 58 mln zł.
Z tych środków wykonane zostały 293 zadania.W spotkaniu w urzędzie wojewódzkim wzięli udział świętokrzyscy parlamentarzyści.