Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Droga do Niepodległości - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
06.08.2018

Droga do Niepodległości

Wystawę edukacyjną „W drodze do Niepodległości” otworzyła wojewoda Agata Wojtyszek. W holu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego można oglądać ekspozycję prezentującą wydarzenia związane z odzyskaniem niepodległości oraz kształtowaniem polskiej państwowości.

Ogólnopolski projekt wystawy „W drodze do Niepodległości” realizowany jest przez PERN S.A., Bank Pocztowy S.A., Narodowe Archiwum Cyfrowe i Archiwum Akt Nowych. Wystawa jest częścią obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, koordynowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017–2021.

Organizatorami kieleckiej wystawy są Wojewoda Świętokrzyski oraz Region Sieci w Kielcach - Poczta Polska S.A. Towarzyszy jej prezentacja znaczków pocztowych oraz innych walorów filatelistycznych, przygotowana przez Okręg Świętokrzyski Polskiego Związku Filatelistów, której tematem jest odzyskanie niepodległości. Wystawę w urzędzie wojewódzkim można oglądać przez dwa tygodnie.