Pomoc dla osób bezdomnych. Wojewoda Świętokrzyski informuje. Bezpłatna infolinia: 987. X

Pomoc dla rolników - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
08.08.2018

Pomoc dla rolników

Klęska suszy w regionie świętokrzyskim była tematem konferencji prasowej wojewody Agaty Wojtyszek.

Rolnicy, którzy mają oszacowane przez komisje szkody w uprawach spowodowane wystąpieniem suszy lub powodzi będą mogli ubiegać się w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o pomoc w formie dotacji na powierzchnię upraw, w których szkody wynoszą co najmniej 30 proc. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 31 lipca 2018 r. dotacja będzie udzielana: poza formułą pomocy de minimis – w przypadku, gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą lub powodzią, oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę będą wynosić powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym lub też w ramach formuły pomocy de minimis – w przypadku gdy szkody będą wynosić nie więcej niż 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej lub średniej rocznej produkcji roślinnej.

- W naszym regionie powołano 88 komisji szacujących straty w poszczególnych gminach, z czego nadal pracuje jeszcze 60 z nich. Ze złożonych wniosków wynika, że w województwie poszkodowane zostały 6524 gospodarstwa rolne, a powierzchnia upraw dotkniętych klęską to ponad 30 tys. hektarów. Do urzędu wojewódzkiego napływają już wyniki prac komisji, które zostaną zweryfikowane, aby móc przygotować zbiorcze protokoły – mówiła wojewoda Agata Wojtyszek.

Komisje szacujące straty działają w ramach Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej, który ma za zadanie wskazać obszary, na których potencjalnie wystąpiły straty spowodowane warunkami suszy dla upraw uwzględnionych w ustawie o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w Polsce. - Są to bardzo precyzyjne wytyczne, w jaki sposób komisje mają działać. Są wyszczególnione konkretne kategorie upraw czy konkretne gleby, na których komisja może stwierdzić suszę. Najtrudniejszą sytuację w regionie mamy na terenie czterech powiatów: pińczowskiego, buskiego, opatowskiego i kieleckiego – powiedział Jacek Sułek, pełnomocnik wojewody do spraw usuwania skutków klęsk żywiołowych, dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rozwoju ŚUW.