Pomoc dla osób bezdomnych. Wojewoda Świętokrzyski informuje. Bezpłatna infolinia: 987. X

Sesja rady gminy - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
08.08.2018

Sesja rady gminy

Wojewoda Agata Wojtyszek była gościem sesji Rady Gminy w Bielinach.

Wójt gminy Sławomir Kopacz podziękował wojewodzie za pomoc w uzyskaniu rządowej promesy  przyznającej Bielinom wsparcie w wysokości prawie 650 tys. zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Środki te, łącznie z przyznanymi w czerwcu tego roku 265 tys. zł, zostały wprowadzone do samorządowego budżetu. Jak podkreśla wójt Gminy Bieliny, dofinansowanie w 2018 r. z budżetu państwa zadań związanych z usuwaniem klęsk żywiołowych w łącznej wysokości 1 782 000 zł jest dla samorządu Bielin ogromnym wsparciem.