Pomoc dla osób bezdomnych. Wojewoda Świętokrzyski informuje. Bezpłatna infolinia: 987. X

Szybki internet dla szkół - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
09.08.2018

Szybki internet dla szkół

O wdrożeniu w naszym regionie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej rozmawiała wojewoda Agata Wojtyszek ze Stanisławem Derehajło, przedstawicielem Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej.

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu, zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Wdrożenie OSE, łączącej szkoły podstawowe i ponadpodstawowe na terytorium Polski, pozwoli na zmianę w sposobie kształcenia uczniów poprzez włączenie i powszechne wykorzystanie zasobów edukacyjnych dostępnych z użyciem internetu. Przyczyni się do rozwoju nowych form kształcenia oraz zdobywania przez uczniów kompetencji i umiejętności cyfrowych. Jest szansą na wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich uczniów w kraju, w szczególności tych, którzy mieszkają na terenach słabiej zaludnionych i uczących się w szkołach o małej liczbie uczniów. Inicjatywa ta wpisuje się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. (źródło: www.ose.gov.pl).