Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Mapa żłobków i klubów dziecięcych - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
10.08.2018

Mapa żłobków i klubów dziecięcych

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło na Portalu Informacyjno-Usługowym Emp@tia mapę żłobków i klubów dziecięcych.

Narzędzie to, pod adresem https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/mapa-zlobkow-i-klubow-dzieciecych, ma służyć rodzicom dzieci w wieku do lat 3 do wyszukiwania najbliższych żłobków i klubów dziecięcych. Na mapie tej, oprócz wskazania miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego, pokazywane są również inne dane tej instytucji – w tym dane kontaktowe żłobka/klubu dziecięcego, godziny otwarcia, wysokość opłat, informacje o udzielanych zniżkach, informacja czy żłobek/klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, liczba miejsc oraz liczba zapisanych dzieci.

Jak informuje ministerstwo, informacja przekazana rodzicom o mapie nie tylko ułatwi im znalezienie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, ale również zwiększy czujność rodziców na żłobki i kluby dziecięce działające nielegalnie – bez wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Więcej informacji na stronach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.plempatia.mpips.gov.pl