Rozmawiano o bezpieczeństwie - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
06.09.2018

Rozmawiano o bezpieczeństwie

Wojewoda Agata Wojtyszek wspólnie z Szefem Obrony Cywilnej Kraju zorganizowała w Solcu-Zdroju naradę szkoleniową dotyczącą kierunków rozwoju obrony cywilnej.

W naradzie szkoleniowej pn. „Kierunki rozwoju obrony cywilnej – wykorzystanie nowych technologii i narządzi informatycznych w ochronie ludności i obronie cywilnej” wzięli udział dyrektorzy Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego urzędów wojewódzkich oraz dyrektor i naczelnicy Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

W pierwszym dniu spotkania omówione zostały przez dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach – Michała Warszawskiego zagadnienia związane z zarządzaniem kryzysowym, ochroną ludności i obroną cywilną, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagrożenia powodziowe w województwie świętokrzyskim. Natomiast Dyrektor Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – st. bryg. Mariusz Mojek omówił problematykę szacowania ryzyka.

W drugim dniu dzięki wsparciu logistycznemu Prezesa Zarządu Targów Kieleckich uczestnicy narady wzięli udział w spotkaniu w Centrum Kongresowym oraz zwiedzili ekspozycje XXVI Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego.

Omówiono i zaprezentowano także możliwości wykorzystywania bezzałogowych statków powietrznych do szybkiego wykonywania map i trójwymiarowych modeli terenu podczas działań operacyjnych oraz prac analitycznych, a także wykorzystanie zaawansowanych technologii wspomagających przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z powodziami.