Inwestycje dla bezpieczeństwa - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
13.09.2018

Inwestycje dla bezpieczeństwa

Wojewoda Agata Wojtyszek w ramach programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 podpisała umowy i porozumienia z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych.

W 2018 roku projekty, które uzyskały pozytywną rekomendację MSWiA uzyskały łącznie dofinansowanie w wysokości 284 848 zł. Siedmiu beneficjentów programu, tj.: Gmina Bieliny, Gmina Mirzec, Gmina Skarżysko-Kamienna, Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Starachowicki, Stowarzyszenie Aktywności Zawodowej „PASSA”, Stowarzyszenie Aktywna Kraina oraz Radio eM Kielce będzie realizowało szereg działań z zakresu poprawy bezpieczeństwa i edukacji dla bezpieczeństwa.   

Działania wojewódzkie w roku 2018 to:

- budowa inteligentnych przejść dla pieszych z punktowymi elementami odblaskowymi zamontowanymi w jezdni (Gmina Skarżysko-Kamienna);

- podniesienie bezpieczeństwa pieszych (Gmina Mirzec);

- radiowa szkoła przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym „Bezpiecznie, czyli jak” (Radio eM Kielce);

- bezpieczeństwo podczas meczów piłkarskich (Stowarzyszenie Aktywna Kraina);

- „Akademia bezpieczeństwa” poprawiająca bezpieczeństwo w szkołach (Stowarzyszenie Aktywności Zawodowej „PASSA”)

- Świętokrzyska Koalicja Seniorów (Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Starachowicki);

- kampania edukacyjno-informacyjna „Bielińskie Społeczeństwo promuje bezpieczeństwo” (Gmina Bieliny)