OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 64 - Oblodzenie Informujemy, że dzień 24.12.2018r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. W zamian Urząd będzie pracował w dniu 15.12.2018r. (sobota). Pomoc dla osób bezdomnych. Wojewoda Świętokrzyski informuje. Bezpłatna infolinia: 987. X

"Czyste Powietrze" - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
19.09.2018

"Czyste Powietrze"

Wojewoda Agata Wojtyszek uczestniczyła w spotkaniu informacyjnym dotyczącym rządowego programu „Czyste Powietrze”. Podczas wydarzenia wręczono promesę o wartości 500 000 tysięcy złotych.

Od 19 września mieszkańcy województwa świętokrzyskiego mogą składać wnioski drogą elektroniczną do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w ramach programu proekologicznego „Czyste Powietrze”.

Podczas spotkania w Starachowicach Ryszard Gliwiński prezes WFOŚiGW w Kielcach poinformował uczestników spotkania, jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynku oraz wymianę przestarzałych źródeł ciepła. Zainteresowani mogą ubiegać się o dotację w wysokości od 7 do 53 tysięcy złotych.

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest działalność na rzecz poprawy jakości środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji pyłów. Program realizowany będzie w latach 2018-2029.

Podczas spotkania wojewoda Agata Wojtyszek przekazała na ręce prezydenta miasta Starachowice promesę w wysokości ponad 500 000 tysięcy złotych na przeprowadzenie inwestycji związanej z remontem drogi gminnej przy ulicy Wierzbowej w Starachowicach. Promesa przyznana została w ramach podziału środków na usuwanie klęsk żywiołowych.

W wydarzeniu uczestniczyła poseł Maria Zuba, prezydent miasta Starachowice Marek Materek oraz wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Starachowicach Tomasz Andrzejewski.