Nowoczesny sprzęt dla inspekcji - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
04.10.2018

Nowoczesny sprzęt dla inspekcji

Środki z budżetu państwa przekazane na wzmocnienie i doposażenie Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego w Kielcach były tematem konferencji prasowej wojewody Agaty Wojtyszek oraz szefa inspekcji Waldemara Wiedeńskiego.

W ciągu ostatnich trzech lat świętokrzyska inspekcja otrzymała już prawie 2 mln zł. Zakupiono m.in. nowoczesne samochody, sprzęt informatyczny, oprogramowanie oraz specjalistyczne wyposażenie niezbędne do codziennej pracy funkcjonariuszy WITD. W tym roku trafią tam jeszcze kolejne pieniądze na zakup sprzętu. - To bardzo ważna inspekcja, współpracuje ze strażą graniczną, inspekcją pracy, policją czy agencją bezpieczeństwa wewnętrznego. I aby praca układała się właściwie, inspekcja transportu drogowego musi być wyposażona w dobry sprzęt. Dotychczas używany był stary i wyeksploatowany. Dlatego poczyniliśmy pewne skuteczne starania, by doposażyć naszą inspekcję. Jest to m.in. kilka busów i pojazdów nieoznakowanych, które wspierają pracę inspektorów, co powoduje, że na drogach możemy czuć się bezpieczniej – mówiła wojewoda Agata Wojtyszek.

Podczas spotkania przed budynkiem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, w którym uczestniczył senator Krzysztof Słoń, wojewódzki inspektor transportu drogowego Waldemar Wiedeński podkreślił, jak ważne jest nowoczesne wyposażenie dla skutecznej pracy podległej mu służby.

Inspekcja Transportu Drogowego została powołana do kontroli przestrzegania przepisów obowiązujących w zakresie transportu drogowego i niezarobkowego przewozu drogowego osób i rzeczy, aby wyeliminować wszelkie negatywne zjawiska w przewozie drogowym. Celem jej działalności jest przyczynianie się do poprawy bezpieczeństwa w transporcie drogowym, poprawy warunków socjalnych kierowców, ograniczenie degradacji dróg, zwiększenie poziomu przestrzegania prawa przez kierowców i przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe, ochrona rynku transportowego przed naruszeniami zasad uczciwej konkurencji oraz ochrona środowiska naturalnego.