OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 64 - Oblodzenie Informujemy, że dzień 24.12.2018r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. W zamian Urząd będzie pracował w dniu 15.12.2018r. (sobota). Pomoc dla osób bezdomnych. Wojewoda Świętokrzyski informuje. Bezpłatna infolinia: 987. X

Uhonorowani „Czystym Sercem” - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
05.10.2018

Uhonorowani „Czystym Sercem”

Statuetki laureatom nagrody „Czyste Serce” wręczyła wojewoda Agata Wojtyszek. Uroczysta gala odbyła się w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach.

Nagroda wojewody przyznawana jest osobom i instytucjom za bezinteresowną działalność na rzecz mieszkańców regionu. W tym roku wyróżnienie zostało wręczone w pięciu kategoriach: „instytucja”, „organizacja pozarządowa”, „wydarzenie /akcja”, „osoba fizyczna” oraz „innowacje społeczne”.

Nagrodzona instytucja to Świetlica Socjoterapeutyczna przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku. W kategorii „organizacja pozarządowa” statuetka trafiła do Stowarzyszenia Aktywności Zawodowej „Passa” w Kielcach. Fundacja „Przystanek-Dziecko” im. Alberta Schweitzera w Daleszycach została uhonorowana za organizację Międzynarodowych Zawodów Sportowych Rodzicielstwa Zastępczego, a za najlepszą innowację społeczną kapituła nagrody uznała Dom Spokojnej Książki prowadzony przez Stowarzyszenie „Głowa do góry” w Rżuchowie. „Czyste Serca” w kategorii „osoba fizyczna” otrzymali z kolei o. Paweł Chmura, dyrektor Ośrodka Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych „San Damiano” i Poradni „San Damiano” w Chęcinach oraz Grażyna Gąsior z Zespołu Szkół w Rudkach, drużynowa 122. Drużyny Harcerskiej im. Brata Alberta przy Szkole Podstawowej w Rudkach. Szlachetni, bezinteresowni, pełni poświęcenia dla innych - tak można scharakteryzować laureatów nagrody. Wraz z wojewodą Agatą Wojtyszek statuetki wręczył senator RP Krzysztof Słoń. Galę „Czystych Serc” uświetniły występy artystyczne m.in. uczniów kieleckiej szkoły muzycznej.
Przyznana już po raz szesnasty nagroda Wojewody Świętokrzyskiego jest hołdem dla nieżyjącego Marka Kotańskiego, twórcy „Monaru” i założyciela Ruchu Czystych Serc.