OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 64 - Oblodzenie Informujemy, że dzień 24.12.2018r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. W zamian Urząd będzie pracował w dniu 15.12.2018r. (sobota). Pomoc dla osób bezdomnych. Wojewoda Świętokrzyski informuje. Bezpłatna infolinia: 987. X

Klub dla seniorów - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
05.10.2018

Klub dla seniorów

Wojewoda Agata Wojtyszek wzięła udział w uroczystym otwarciu Klubu „Senior+” w Piekoszowie.

Klub został utworzony na podstawie porozumienia zawartego przez wojewodę i wójta gminy Piekoszów o dofinansowanie w ramach rządowego Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2018. Całkowity koszt zadania zrealizowanego przez gminę Piekoszów to 90 958 zł, z czego dotacja wyniosła 72 766 zł. Klub gwarantuje wsparcie dla 20 seniorów - osób nieaktywnych zawodowo, w wieku powyżej 60 lat. Otrzymają oni możliwość skorzystania z oferty mającej na celu społeczną aktywizację, wzmocnienie aktywności ruchowej, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. Placówka mieści się w centrum Piekoszowa, w miejscu łatwo dostępnym dla osób starszych, w budynku pozbawionym barier architektonicznych.