OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 48 - Silny deszcz z burzami OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:5 - wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych X

Podsumowano społeczne programy - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

10.10.2018

Podsumowano społeczne programy

O polityce społecznej w naszym regionie rozmawiano podczas konferencji w urzędzie wojewódzkim. Gościem wojewody Agaty Wojtyszek była minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Podczas spotkania, z udziałem m.in. świętokrzyskich parlamentarzystów oraz samorządowców, podsumowano realizowane w województwie programy resortu rodziny i polityki społecznej.

Przez dziewięć miesięcy tego roku do rodzin w województwie świętokrzyskim trafiło blisko 560 mln. zł w ramach programu „Rodzina 500 +". O tym, że program działa, świadczy nie tylko znaczny spadek ubóstwa skrajnego (z 11,3% w 2015 r. do 5,5% w 2017 r.), poprawa sytuacji materialnej większości rodzin, ale też wzrost liczby urodzeń. Do 30 września br. rządowe wsparcie otrzymało 121,4 tys. dzieci z 78,2 tys. rodzin.

Nowe wyzwania dla dzieci, duży wydatek dla rodziców – tak w dużym skrócie można podsumować nowy rok szkolny. By nieco odciążyć rodziców w tym okresie powstał program „Dobry start”. To świadczenie w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną przysługujące rodzicom na każde uczące się dziecko, niezależnie od dochodów. Wnioski o wypłatę świadczenia można było składać online od 1 lipca (od 1 sierpnia drogą tradycyjną). Do końca września br. w województwie świętokrzyskim złożono 151 tys. takich wniosków (61% online). Z najnowszych danych wynika, że do tej pory wsparcie trafiło do ponad 130,3 tys. dzieci.

Łączna kwota przeznaczona na realizację w regionie świętokrzyskim programu „Maluch +” 2018 to 7,5 mln. zł. Celem programu jest wspieranie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. W porównaniu do roku 2015 liczba placówek opieki nad dziećmi do lat 3 wzrośnie u nas o 61 (z 44 do 105 w 2018 r. – to dane szacunkowe na koniec 2018 r.). Takie placówki powstały w 2016 r. w Kielcach i Połańcu, a w 2017 r. w Kielcach, Staszowie, Radlinie, Piekoszowie i Strawczynie. Liczba miejsc opieki nad maluchami wzrośnie natomiast o 1 127 (z 1 523 w 2015 r. do 2 650 w 2018 r. – to także dane szacunkowe).

Rodziny wielodzietne płacą mniej – to główna idea przyświecająca Karcie Dużej Rodziny. Ci, którzy się nią posługują, mogą liczyć na zniżki na zakup artykułów żywnościowych, kosmetyków, odzieży i obuwia, książek, zabawek, a także paliwa, niższe rachunki za usług telekomunikacyjne czy bankowe. Jak pokazują najnowsze dane, w województwie świętokrzyskim Kartę Dużej Rodziny posiada obecnie niemal 69 tys. osób (w 2015 r. liczba ta wynosiła niespełna 26 tys.). W pierwszym półroczu br. samorządy wydały ponad 5 tys. takich kart. We wrześniu br. Kartę Dużej Rodziny wspierało w naszym regionie 361 partnerów, a ze zniżek można było skorzystać w 843 miejscach.

Każdy, niezależnie od wieku, chce spotykać się z innymi ludźmi, robić coś ciekawego, chce się czuć potrzebnym. Do osób starszych, które chcą być aktywne, mają czas i chęci, skierowany jest Program Wieloletni „Senior +” na lata 2015-2020. Polega on na zwiększaniu aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez wspieranie tworzenia i prowadzenia dziennych domów i klubów „Senior+”. Dziś w województwie świętokrzyskim program realizowany jest w 32 placówkach (13 funkcjonujących, 19 nowotworzonych), które zapewniają łącznie 711 miejsc dla seniorów. W 2015 r. takich placówek były 4, a miejsc – 98. W tegorocznej edycji na uruchomienie i działalność domów i klubów ,,Senior +” w Świętokrzyskim przeznaczono ponad 3 mln zł.

Do tych osób starszych, które z racji wieku nie są już tak aktywne i samodzielne, skierowany jest program „Opieka 75+”. Ma on na celu wspieranie samorządów gminnych w realizacji usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej. W województwie świętokrzyskim w programie ,.0pieka 75 +" uczestniczy 27 gmin, a środki przeznaczone na ten cel w 2018 r. to 501,5 tys. zł.

(Źródło informacji: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).