OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 64 - Oblodzenie Informujemy, że dzień 24.12.2018r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. W zamian Urząd będzie pracował w dniu 15.12.2018r. (sobota). Pomoc dla osób bezdomnych. Wojewoda Świętokrzyski informuje. Bezpłatna infolinia: 987. X

Dotacje na remonty dróg - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
10.10.2018

Dotacje na remonty dróg

Umowy dotyczące rządowego wsparcia na przebudowę oraz remont dróg podpisała wojewoda Agata Wojtyszek z samorządami Brodów oraz Pawłowa.

Gmina Brody, na podstawie promesy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych, otrzyma 295 245 zł dotacji na remont drogi gminnej Brody-Tatry-Polesie. Kwotą 721 082 zł zostanie także wsparta przebudowa drogi gminnej Krynki-Kałków. W Urzędzie Gminy w Pawłowie podpisana została – także na podstawie promesy MSWiA– umowa na przebudowę drogi dojazdowej w miejscowości Szeligi. Rządowa dotacja wynosi 263 460 zł.