Naukowe spotkanie - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
08.11.2018

Naukowe spotkanie

Wojewoda Agata Wojtyszek wzięła udział w konferencji naukowej „Na stos rzuciliśmy nasz życia los... W setną rocznicę Niepodległości Polski”.

Dwudniowe spotkanie, zainaugurowane w sali obrad Urzędu Miasta w Kielcach, przygotowali Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach oraz Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
Jak informują organizatorzy, „kielecka konferencja to nie tylko forum wymiany poglądów badaczy z całego kraju, ale również jeden z elementów związanych z obchodami Narodowego Święta Niepodległości. Referenci w swoich wystąpieniach poruszą wiele zagadnień związanych m.in. z ideą niepodległości w procesie dojrzewania i kształtowania się świadomości narodowej społeczeństwa polskiego pod trzema zaborami, wpływem polityki wewnętrznej państw zaborczych na kierunek oraz charakter polskich koncepcji i programów niepodległościowych, a także inicjatywami lokalnymi na rzecz budowania zrębów przyszłej państwowości polskiej” (źródło inf.: IPN).