OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 66 - Burze z gradem X

Dla bezpieczeństwa - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
29.11.2018

Dla bezpieczeństwa

Z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i sposobami skutecznego posługiwania się sprzętem przeciwpożarowym zapoznali się pracownicy Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dla urzędników zorganizowano szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz udzielania pierwszej pomocy. Podczas szkolenia pracownicy urzędu mogli poznać najważniejsze zasady zachowania bezpieczeństwa na swoich stanowiskach pracy. Mogli także dowiedzieć się, w jaki sposób powinna być udzielana pierwsza pomoc przedmedyczna. Specjalnie na tę okoliczność na sali wykładowej pojawiły się fantomy oraz defibrylatory AED, przy użyciu których urzędnicy uczyli się pod okiem specjalistów z Centrum Powiadamiania Ratunkowego,  jak należy prawidłowo wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową.

Było to kolejne z cyklu szkoleń, które przechodzą wszyscy pracownicy urzędu wojewódzkiego. W tej turze przeszkolonych zostało osiemdziesięciu urzędników. - Celem szkolenia było praktyczne zapoznanie naszych pracowników z zasadami użycia podręcznego sprzętu gaśniczego będącego na wyposażeniu urzędu wojewódzkiego. Drugi ważny etap to udzielanie pierwszej pomocy - aby każdy pracownik wiedział, jak postąpić w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia współpracownika czy klienta urzędu. Ważną sprawą było przy tym zapoznanie się z zasadami używania defibrylatora, który także znajduje się w naszym urzędzie – mówi Jerzy Kurek, specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim.

Szkolenie zakończyło się praktyką: zadaniem uczestników było samodzielne zagaszenie sztucznie wywołanego ognia przy użyciu odpowiedniej gaśnicy.