OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 66 - Burze z gradem X

Pomóżmy osobom bezdomnym - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
30.11.2018

Pomóżmy osobom bezdomnym

O działaniach podejmowanych w regionie na rzecz bezpieczeństwa osób bezdomnych poinformowała podczas konferencji prasowej wojewoda Agata Wojtyszek.

W województwie świętokrzyskim działa 21 placówek świadczących pomoc osobom bezdomnym. Są to schroniska, noclegownie i ogrzewalnie. Osiemnaście z nich prowadzonych jest przez fundacje czy stowarzyszenia, a trzy przez gminy. Łącznie dysponują one 531 miejscami. Szczegółowe informacje na ten temat znaleźć można na stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. - Udzielanie pomocy osobom bezdomnym należy do zadań własnych gminy, która jest zobowiązana do przygotowania miejsca przeznaczonego dla takich osób lub zawarcia odpowiedniej umowy z instytucjami prowadzącymi placówki dla bezdomnych – podkreśliła wojewoda.

Wojewoda wystosowała do samorządów pismo z prośbą o dołożenie starań w celu koordynacji działań mających na celu zabezpieczenie osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością przed negatywnymi skutkami zimy. „Niezbędne jest współdziałanie wszystkich dostępnych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek: policji, straży miejskiej i gminnej, pracowników urzędów, pracowników ośrodków pomocy społecznej” – napisała Agata Wojtyszek. - W październiku odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Podczas tego spotkania oceniliśmy stan przygotowań do okresu zimowego i ustaliliśmy zakres działań na rzecz osób bezdomnych i potrzebujących – dodała wojewoda. W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim uruchomiono bezpłatną infolinię: pod numerem 987 można zasięgnąć informacji o  miejscach, gdzie osoby bezdomne mogą znaleźć pomoc.

O wparcie społeczeństwa apelowali goście spotkania w urzędzie wojewódzkim: senator RP Krzysztof Słoń, p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Artur Bielecki, komendant kieleckiej Straży Miejskiej Władysław Kozieł oraz Marek Scelina, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach. Od początku tegorocznej zimy zanotowano w całym kraju już 10 przypadków zgonów spowodowanych wyziębieniem organizmu. Dlatego reagujmy, gdy widzimy, że ktoś potrzebuje pomocy. Telefon pod numer alarmowy 112, na policję 997 czy do straży miejskiej 986 może uratować komuś życie.

Istotnym problemem, szczególnie w czasie zimy, jest także zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla. Wojewoda oraz uczestnicy konferencji apelowali o instalowanie w domach czujników czadu, które ostrzegają przed niebezpieczeństwem.