Szkoły zapewnią miejsce absolwentom - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
05.12.2018

Szkoły zapewnią miejsce absolwentom

O rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 rozmawiano w urzędzie wojewódzkim podczas konferencji prasowej wojewody Agaty Wojtyszek oraz kuratora oświaty Kazimierza Mądzika.

W 2019 roku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz absolwenci ostatniej klasy gimnazjum. Postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone odrębnie, co oznacza, że nie będą oni rywalizowali o te same miejsca w szkołach. Będą ubiegać się o miejsca przewidziane tylko dla absolwenta konkretnej szkoły.

Uczniowie, którzy w czerwcu 2019 r. ukończą naukę w szkole podstawowej, mogą zostać przyjęci do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia. Z kolei absolwenci gimnazjum będą ubiegać się o przyjęcie do 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia. Każdy absolwent szkoły podstawowej i gimnazjum będzie miał miejsce w szkole od 1 września 2019 r. Szkoły są przygotowane na przyjęcie zwiększonej liczby uczniów, dysponują odpowiednią liczbą sal dydaktycznych i przygotowują większą liczbę klas (oddziałów). Centralna Komisja Egzaminacyjna jest przygotowana do przeprowadzenia egzaminów. Na bieżąco monitorujemy sytuację i wzmacniamy działania informacyjne – informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

List do rodziców i opiekunów uczniów VIII klasy szkoły podstawowej oraz III klasy gimnazjum wystosowała minister edukacji narodowej Anna Zalewska. „Zachęcam do rozmowy z dziećmi na temat ich planów dotyczących wyboru konkretnego profilu szkoły. Z danych wynika, że ponad połowa uczniów decyduje się na naukę w szkołach technicznych i branżowych. Ok. 55 proc. młodych ludzi wybiera kształcenie zawodowe, a 45 proc. decyduje się na liceum ogólnokształcące. Według naszych szacunków w roku szkolnym 2019/2020 w liceach ogólnokształcących będzie uczyło się we wszystkich klasach 652 tys. uczniów” – m.in. napisała minister.

- Serdecznie wszystkich zachęcam do doradztwa zawodowego, do otwartości podczas rozmowy z doradcą zawodowym. Bardzo ważnym jest to, aby rozpoznać swoje możliwości, umiejętności, kwalifikacje po to, aby wybrać właściwy kierunek kształcenia – podkreśliła podczas konferencji wojewoda Agata Wojtyszek.

Nowością jest tegoroczny egzamin ósmoklasisty. Po raz pierwszy zostanie on przeprowadzony w kwietniu 2019 roku i podejdą do niego uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej. To egzamin obowiązkowy, a za jego przeprowadzenie odpowiada Centralna Komisja Egzaminacyjna. Reforma systemu oświaty nie tylko podniesie jakość edukacji, ale jest ratunkiem przed niekorzystnymi skutkami niżu demograficznego – wyjaśnia ministerstwo.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewniło adekwatne finansowanie zadań związanych z wprowadzaniem reformy edukacji. Środki na działania dostosowawcze w subwencji oświatowej na 2018 to dodatkowe 148 mln zł, a w 2019 – 243 mln zł. Już w 2017 roku samorządy otrzymały w  subwencji oświatowej dodatkowo 313 mln zł na dostosowanie szkół do reformy, m.in. na wyposażenie pracowni, zakup krzeseł, ławek czy modernizację toalet. Łączna kwota subwencji oświatowej na 2018 rok wyniosła 43 075 129 tys. zł,  w 2017 – 41 909 536 tys. zł. W projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok przewidziana jest kwota subwencji w wysokości blisko 46 mld zł.

W spotkaniu w urzędzie wojewódzkim wziął udział senator RP Krzysztof Słoń.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 dostępne są na stronie MEN www.men.gov.pl/rekrutacja