Program dla bezpieczeństwa - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
07.12.2018

Program dla bezpieczeństwa

O naborze projektów do dofinansowania w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” poinformowała podczas konferencji prasowej wojewoda Agata Wojtyszek.

Głównym celem rządowego programu jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych. O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządowe oraz podmioty pozarządowe. W budżecie państwa na rok 2019 na realizację programu została zabezpieczona rezerwa celowa w wysokości 6 milionów złotych. Termin składania wniosków upływa 14 stycznia 2019 r. Do drugiego etapu oceny urzędy wojewódzkie przekazują do MSWiA maksymalnie 26 projektów z terenu województwa.

Zgłaszane projekty zadań publicznych powinny wpisywać się w główne cele programu, którymi są: bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa, bezpieczne przejścia dla pieszych, przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży oraz edukacja dla bezpieczeństwa.

Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 jest kontynuacją programu z lat 2016-2017. W ostatnich trzech latach województwo świętokrzyskie zrealizowało 24 projekty (5 projektów w 2016 r., 12 projektów w 2017 r. oraz 7 projektów w 2018 r.). Ich wykonanie przyczyniło się m.in. do wzrostu bezpieczeństwa w miejscach publicznych, wzrostu świadomości mieszkańców na temat bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, podniesienia jakości współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami uczestniczącymi w projektach, wzrostu wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej czy wzrostu poczucia bezpieczeństwa i umiejętności reagowania w sytuacjach zagrożenia. Wśród efektów można także wymienić m.in. rozbudowę systemów monitoringu wizyjnego, zakupy defibrylatorów, modernizacje przejść dla pieszych.

Gośćmi konferencji prasowej wojewody byli senator Krzysztof Słoń, szef świętokrzyskiej Policji insp. Artur Bielecki oraz komendant wojewódzki PSP nadbryg. Adam Czajka.

Ogłoszenie o naborze wniosków oraz szczegółowe informacje dot. programu „Razem Bezpieczniej” dostępne są na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego www.kielce.uw.gov.pl.