OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 66 - Burze z gradem X

Górnicze święto - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
08.12.2018

Górnicze święto

W uroczystościach barbórkowych w Świętokrzyskich Kopalniach Surowców Mineralnych wzięła udział wojewoda Agata Wojtyszek.

Wojewoda podziękowała górnikom za ciężką i wydajną pracę podkreślając, że tradycje regionu świętokrzyskiego w eksploatacji surowców mineralnych sięgają wielu wieków. Agata Wojtyszek odczytała także okolicznościowy list od premiera Mateusza Morawieckiego.
Górnicze święto, czyli tradycyjną Barbórkę, obchodzą również geolodzy, pracownicy cementowni czy branży gazowniczej.