OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 66 - Burze z gradem X

Spotkanie rady programowej - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
06.12.2018

Spotkanie rady programowej

Wojewoda Agata Wojtyszek uczestniczyła w posiedzeniu Rady Programowej Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy.

Rada programowa jest organem opiniodawczo-doradczym Wojewódzkiej Komendy OHP w zakresie inicjatyw programowych oraz promocji Ochotniczych Hufców Pracy.  Celem rady jest inicjowanie współpracy z partnerami w zakresie wspólnych działań na rzecz młodzieży, w szczególności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz bezrobotnej do 25 roku życia, przeciwdziałanie marginalizacji, a także realizacja zadań w zakresie jej kształcenia i wychowania.

Spotkanie odbyło się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.

  • Fot. OHP Kielce.
  • Fot. OHP Kielce.
  • Fot. OHP Kielce.