OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 66 - Burze z gradem X

Wsparcie z rządowych programów - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
13.12.2018

Wsparcie z rządowych programów

Konferencję dotyczącą rządowych programów „Opieka 75+” oraz „Senior+” otworzyła w urzędzie wojewódzkim wojewoda Agata Wojtyszek.

Podczas spotkania z udziałem przedstawicieli świętokrzyskich samorządów specjaliści z Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW omówili zasady dofinansowania w ramach programów ogłoszonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W listopadzie ministerstwo ogłosiło otwarty konkurs ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” edycja 2019. Na realizację programu w przyszłym roku przeznaczone będzie 80 mln zł. Termin składania ofert przez jednostki samorządu terytorialnego upływa 4 stycznia 2019 r.  Docelowo, w  styczniu 2019 r., na terenie województwa funkcjonować będzie ogółem 30 placówek „Senior+”, w tym 12 utworzonych w poprzednich latach programowania oraz 18 tworzonych w ramach tegorocznej edycji programu.

Organizowanie oraz świadczenie usług opiekuńczych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym ze środków własnych gminy. Jest to forma wspierania osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Do ministerialnego programu „Opieka 75+” w roku 2018 przystąpiło 27 gmin. Program będzie kontynuowany w roku 2019. Zostanie on rozszerzony - będzie skierowany nie tylko do osób samotnych w wieku 75 lat i więcej, ale także do osób pozostających w rodzinach, spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej. W ramach programu gmina może skorzystać z dofinansowania ze środków budżetu państwa na świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, jeżeli dane świadczenie realizuje samodzielnie (przez pracowników ośrodków pomocy społecznej, urzędów gmin lub innych gminnych jednostek organizacyjnych) bądź poprzez spółdzielnie socjalne osób prawnych, których założycielami są jednostki samorządu terytorialnego.