OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 66 - Burze z gradem X

Dyskusja o oświacie - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
03.01.2019

Dyskusja o oświacie

Spotkanie dotyczące szkolnictwa zawodowego oraz organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli w regionie otworzyła wojewoda Agata Wojtyszek.

Zorganizowane przez Kuratorium Oświaty spotkanie w urzędzie wojewódzkim skierowane było do dyrektorów szkół oraz przedstawicieli organów prowadzących szkoły. Zaprezentowano zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. w prawie oświatowym. Przedstawiono także informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020.