OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 66 - Burze z gradem X

Maluch+ 2019 - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
03.01.2019

Maluch+ 2019

Zakończono nabór ofert w ramach konkursu Maluch+ 2019. Wpłynęły 53 oferty od 51 wnioskodawców na dofinansowanie w regionie 76 instytucji opieki dla dzieci w wieku do lat 3: żłobków, klubów dziecięcych i u dziennych opiekunów.

Jak informuje Wydział Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, łącznie opieką w już istniejących instytucjach będzie mogło zostać objętych 1 685 dzieci, w tym 45 dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. Ponadto zostanie utworzonych 414 nowych miejsc opieki na terenie gmin: Pińczów, Kielce, Sędziszów, Górno, Klimontów, Piekoszów, Sandomierz, Chmielnik, Jędrzejów, Starachowice i Kazimierza Wielka. Na utworzenie nowych miejsc opieki podmioty gminne i niepubliczne zawnioskowały o 7 680 969 zł dotacji.

Do 31 stycznia 2019 r. komisja powołana przez Wojewodę Świętokrzyskiego dokona oceny ofert, których wyniki zostaną przesłane do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Wyniki konkursu, wraz z przyznaną kwotą dofinansowania, ministerstwo ogłosi do 28 lutego 2019 r.