OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 66 - Burze z gradem X

Zespół obradował - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
11.01.2019

Zespół obradował

Pod przewodnictwem wicewojewody Bartłomieja Dorywalskiego odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa.

Podczas spotkania przedstawiono informacje na temat bieżącej działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach. Rozmawiano także o sytuacji na terenie województwa związanej z występowaniem ASF. Dyskutowano również o kwestiach istotnych dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w regionie.
Gościem spotkania w urzędzie wojewódzkim był poseł Marek Kwitek, członek sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Głównym zadaniem Zespołu ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, powołanego zarządzeniem wojewody, jest analiza szans i zagrożeń oraz wytyczenie potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich w województwie świętokrzyskim. Celem prac jest również opracowanie listy priorytetowych projektów koniecznych do podjęcia na obszarach wiejskich województwa wraz z oszacowaniem ich wymiaru ilościowego, geograficznego i finansowego, a także horyzontu czasowego. W skład zespołu wchodzą m.in. przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa, związków i organizacji rolniczych oraz związanych z rolnictwem stowarzyszeń branżowych.