Nauczycielskie awanse - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
31.01.2019

Nauczycielskie awanse

Akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego wręczyła wojewoda Agata Wojtyszek wraz z wicekurator oświaty Katarzyną Nowacką.

Podczas spotkania w urzędzie wojewódzkim awans otrzymali nauczyciele świętokrzyskich szkół oraz placówek oświatowych.