„Laur Świętokrzyski” 2018 - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
04.02.2019

„Laur Świętokrzyski” 2018

O tegorocznej edycji nagrody „Laur Świętokrzyski” poinformowała podczas konferencji prasowej wojewoda Agata Wojtyszek. Gośćmi spotkania w urzędzie wojewódzkim byli przedstawiciele komitetu honorowego nagrody.

Przyznawany od 2006 roku „Laur Świętokrzyski” ma charakter honorowy i stanowi wyróżnienie dla osób oraz instytucji szczególnie aktywnych w obszarach będących przedmiotem oceny. W tym roku nagroda wojewody zostanie wręczona w siedmiu kategoriach: „Działanie na rzecz ochrony środowiska”, „Gmina innowacyjna”, „Gmina przyjazna rodzinom i seniorom”, „Działanie na rzecz bezpieczeństwa”, „Działanie na rzecz polskiej pamięci historycznej”, „Lider dobroczynności” oraz „Osiągnięcie sportowe roku”. Wnioski można składać do 4 marca.

- To jedna z najważniejszych nagród przyznawanych w naszym regionie. Te wyróżnienia to splendor, ale również odpowiedzialność społeczna. Honorujemy bowiem osoby i podmioty, które działają na rzecz innych, wnoszą znaczący wkład w rozwój i promocję regionu, a także przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku Ziemi Świętokrzyskiej. Wiele emocji budzi kategoria „Gmina innowacyjna”. Chcemy zatrzymywać młodych ludzi w naszym regionie. Myślę, że pokazanie tych wyróżniających się gmin może być inspiracją do pracy dla kolejnych samorządów – mówiła wojewoda Agata Wojtyszek.

Oceną wniosków zajmuje się specjalnie utworzony zespół ekspertów, złożony z merytorycznych współpracowników oraz specjalistów zewnętrznych z obszarów wybranych w danym roku kategorii. Eksperci dokonują kompleksowej analizy wniosków, ze szczególnym uwzględnieniem oryginalnych i wyjątkowych rozwiązań. Wzorem lat ubiegłych, wojewoda powołała komitet honorowy nagrody, w skład którego weszli: JE Jan Piotrowski – Biskup Diecezji Kieleckiej, prof. Wiesław Trąmpczyński - rektor Politechniki Świętokrzyskiej oraz prof. Jacek Semaniak – rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Osoby fizyczne, osoby prawne, gminy, przedsiębiorstwa lub instytucje mogą przesyłać wnioski o przyznanie nagrody do 4 marca 2019 roku na adres Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego - Biuro Wojewody, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-356 Kielce. Szczegóły w regulaminie nagrody dostępnym na stronie internetowej ŚUW www.kielce.uw.gov.pl. Tam można pobrać także formularze wniosków w poszczególnych kategoriach.