Nominacja na szefa inspekcji - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
07.02.2019

Nominacja na szefa inspekcji

Nowym Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego został Patryk Czuba. Nominację wręczyli wojewoda Agata Wojtyszek oraz wicewojewoda Bartłomiej Dorywalski.

Patryk Czuba pracuje w kieleckim inspektoracie od 2009 roku. Jest członkiem specjalnego zespołu „COT” (Cheating on Tachograph), powołanego przy Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego do spraw związanych z wykrywaniem oszustw i manipulacji w urządzeniach rejestrujących (tachografach). Jest ekspertem powołanym przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego, jako reprezentant Polski, w spotkaniach grupy roboczej „Tacho Web Group” przy Komisji Europejskiej w Brukseli w ramach Euro Control Route - Grupy Europejskich Inspektorów Transportu współpracujących ze sobą w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego, zrównoważonego rozwoju, uczciwej konkurencji i warunków pracy w transporcie drogowym.