Dyskutowali o rolnictwie - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
06.02.2019

Dyskutowali o rolnictwie

Pod przewodnictwem wicewojewody Bartłomieja Dorywalskiego odbyło się spotkanie z udziałem posła Marka Kwitka, członka sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, oraz m.in. szefów świętokrzyskich instytucji działających na rzecz rolnictwa. Głównym tematem rozmów były sprawy związane z rolniczym handlem detalicznym.

Rolniczy handel detaliczny to jedna z form handlu, w ramach którego możliwe jest m.in. przetwórstwo i zbywanie wytworzonej żywności konsumentom końcowym. Warunkiem jest, aby taka żywność pochodziła w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu, a sprzedaż musi odbywać się z zachowaniem limitów wskazanych w przepisach. Nadzór nad bezpieczeństwem żywności produkowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego sprawują: Inspekcja Weterynaryjna (produkty pochodzenia zwierzęcego i żywności złożonej) oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna (produkty pochodzenia niezwierzęcego). Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych powierzono nadzór nad jakością handlową żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego.