Wiceminister wręczył promesy - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
27.02.2019

Wiceminister wręczył promesy

Prawie 53 miliony złotych rządowego wsparcia trafi do świętokrzyskich samorządów. Promesy na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych wręczył wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński. Gospodarzem spotkania w urzędzie wojewódzkim był wicewojewoda Bartłomiej Dorywalski.

Ministerstwo przyznało dla 46 powiatów i gmin naszego województwa promesy na łączną kwotę 52 872 000 zł. Pieniądze te przeznaczone zostaną na wykonanie 160 zadań związanych z przebudową bądź remontem dróg gminnych i powiatowych uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych. Łącznie zostanie odbudowanych około 117 km dróg powiatowych i gminnych oraz 2 mosty.

MSWiA udzieliło ponadto wsparcia na prace związane z zabezpieczeniem dna wąwozów lessowych. Siedem samorządów otrzyma na ten cel prawie 3 mln 900 tys. zł. Do powiatu ostrowieckiego trafi dodatkowo niemal 3 mln 800 tys. zł na realizację zadania związanego z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi.

Jak informuje Wydział Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, do rządowego dofinansowania w 2019 roku zgłoszonych zostały 423 zadania z województwa świętokrzyskiego związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Ich łączna wartość kosztorysowa  to 172 825 000 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi 140 042 000 zł. W 2018 roku nasze województwo otrzymało środki w łącznej kwocie 85 544 958 zł, co pozwoliło zrealizować 358 zadań dotyczących usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz 10 zadań związanych z zabezpieczeniem dna wąwozów lessowych.

W spotkaniu w urzędzie wojewódzkim wzięli udział świętokrzyscy parlamentarzyści.