Pieniądze na świętokrzyskie zabytki - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
04.03.2019

Pieniądze na świętokrzyskie zabytki

Wsparcie przeznaczone na ochronę zabytków w naszym regionie było tematem konferencji prasowej wojewody Agaty Wojtyszek. W spotkaniu uczestniczyła wojewódzki konserwator zabytków Anna Żak-Stobiecka.

W 2018 roku zostały podpisane 63 umowy o przyznaniu dotacji celowych na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy świętokrzyskich zabytkach wpisanych do rejestru. Wykonano takie prace przy 119 zabytkach ruchomych oraz przy 31 zabytkach nieruchomych. Na ten cel zostało przekazanych prawie 1 milion 300 tysięcy złotych. Do najważniejszych zadań konserwatorskich, które zostały wykonane, należą m.in. prace przy kaplicy Firlejów w kościele parafialnym w Bejscach, remont w kościele parafialnym w Skalbmierzu oraz kościele klasztornym w Chęcinach, a także remont stropów w kamienicy przy ul. Mickiewicza 6 w Kielcach i prace remontowe przy elewacji zabytkowej kamienicy przy ul. Sienkiewicza 11 w Kielcach. Przeprowadzono ponadto konserwacje szeregu zabytków stanowiących wyposażenie wnętrz obiektów sakralnych.

- W 2017 r. na renowację świętokrzyskich zabytków - zarówno sakralnych, jak i świeckich - z budżetu wojewódzkiego konserwatora trafił 1 milion złotych. Każdego roku tę kwotę zwiększamy. W 2018 r. był to już 1 milion 300 tysięcy zł, a na rok 2019 zaplanowane jest 1,5 miliona złotych. Zwiększamy tę pieniądze, bo zabytków w naszym regionie wymagających renowacji jest naprawdę wiele. Konserwator może dofinansować do 50 procent wartości zadania, a regulamin przewiduje, że każdy poprawnie złożony wniosek otrzymuje wsparcie. Na 2019 r. mamy nabór już zakończony, wpłynęło 67 wniosków – mówiła wojewoda Agata Wojtyszek.

W 2018 roku zostało podpisanych także 10 umów o realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury. Łączna kwota dotacji celowych na dofinansowanie lub sfinansowanie tych zleconych stowarzyszeniom wyniosła 100 tysięcy zł. Wykonano prace konserwatorskie przy kamiennej figurze Św. Jana Nepomucena przy kościele w Dobrowodzie, konserwację późnobarokowego konfesjonału z kościoła podominikańskiego w Klimontowie oraz remont zapobiegający zniszczeniu kaplicy na cmentarzu parafialnym w Bałtowie.

Gośćmi konferencji prasowej wojewody byli poseł Maria Zuba i senator Krzysztof Słoń.