Wizyta głównego inspektora - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
05.03.2019

Wizyta głównego inspektora

Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur złożył wizytę Wojewodzie Agacie Wojtyszek.

Spotkanie w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim miało charakter kurtuazyjny, rozmawiano o wzajemnej współpracy i wymianie doświadczeń. Poruszono również kwestie związane z realizacją poszczególnych zadań przez Inspekcje Transportu Drogowego.