Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Miliony dla młodszych i starszych - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
07.03.2019

Miliony dla młodszych i starszych

Rządowe wsparcie trafi do naszego regionu w ramach programów „Maluch+” oraz „Senior+”. Powstaną nowe miejsca w placówkach dla najmłodszych oraz w domach i klubach dla seniorów.

Promesy wręczył w Kielcach wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Kazimierz Kuberski. Gospodarzem spotkania w urzędzie wojewódzkim był wicewojewoda Bartłomiej Dorywalski, a w uroczystości uczestniczył senator Krzysztof Słoń.

Wsparcie dla regionu z programu „Maluch+ 2019” wynosi 10,4 mln zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na rozwój i utrzymanie placówek opieki dla najmłodszych dzieci. Utworzonych zostanie 414 nowych miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów. Dofinansowanych zostanie 1 715 już funkcjonujących miejsc opieki, w tym 45 miejsc dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz o specjalnych potrzebach.

Samorządy otrzymają ponad 6,3 mln zł wsparcia na utworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki dla najmłodszych w siedmiu gminach: Sędziszów, Pińczów, Kazimierza Wielka, Klimontów, Kielce, Górno oraz Piekoszów. W sumie to 254 nowo tworzonych samorządowych miejsc dla maluchów w naszym województwie. Podmioty niepubliczne, dzięki wsparciu w kwocie ponad 1,26 mln zł, utworzą 160 miejsc dla najmłodszych i zapewnienie ich funkcjonowania w pięciu gminach.

Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, o wsparcie z programu Maluch+ 2019 mogły ubiegać się gminy, samorządy województwa, powiaty oraz podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego. Środki przeznaczone na powstanie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 otrzymały wszystkie projekty zgłoszone do konkursu.

Samorządy, na terenie których nie działała żadna placówka samorządowa dla najmłodszych po raz kolejny w tej edycji miały gwarancję otrzymania dofinansowania w wysokości aż 80 proc. kosztów budowy żłobka, klubu dziecięcego lub zatrudnienie dziennego opiekuna. W województwie świętokrzyskim takie dofinansowanie otrzymały cztery samorządy: Sędziszów, Pińczów, Kazimierza Wielka, Klimontów. W województwie świętokrzyskim gminne i niepubliczne żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie na utrzymanie już funkcjonujących miejsc opieki otrzymają ponad 2,8 mln zł. Dofinansowanie dotyczyć będzie 1 715 istniejących już w województwie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Dodatkowo na utrzymanie nowotworzonych miejsc, które powstaną w regionie w 2019 roku, przeznaczone zostanie 128,8 tys. zł.

Z kolei na utworzenie i prowadzenie placówek dla osób starszych w ramach tegorocznej edycji rządowego programu „Senior+” do świętokrzyskich samorządów trafi ponad 2,68 mln zł. Pozwoli to utworzyć 190 nowych miejsc w Dziennych Domach i Klubach oraz dofinansować kolejnych 460 miejsc w placówkach już istniejących. W regionie powstanie 8 placówek dla osób starszych, z tego 3 Domy i 5 Klubów Senior+. Z nowych miejsc aktywnego wypoczynku skorzystać będą mogli seniorzy z większych i mniejszych miejscowości w gminach: Jędrzejów, Gnojno, Chmielnik, Zagnańsk, Kielce, Klimontów, Baćkowice i Morawica. W ramach programu dofinansowana może być z budżetu państwa również bieżąca działalność istniejących już placówek. Z tej formy wsparcia w województwie świętokrzyskim  skorzysta 20 Domów i Klubów Senior+. To prawie 1,16 mln zł na dofinansowanie 460 miejsc.

Podczas konferencji prasowej wiceminister Kazimierz Kuberski mówił o realizacji programów „Maluch+” i „Senior+” oraz o ogłoszonym właśnie ministerialnym programie „Mama 4+”. Jest on skierowany do osób, które  - aby wychować co najmniej czworo dzieci  - nie mogły podjąć pracy zarobkowej lub z niej zrezygnowały, a dziś żyją na granicy ubóstwa, nie mając prawa do świadczeń nawet na minimalnym poziomie. Gościem konferencji był wicedyrektor kieleckiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Marcin Pawłowski.

Po spotkaniu w urzędzie wojewódzkim wiceminister Kazimierz Kuberski złożył wizytę w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mniowie.