Pomoc dla osób niepełnosprawnych - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
08.03.2019

Pomoc dla osób niepełnosprawnych

O rządowych programach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych poinformowała wojewoda Agata Wojtyszek.

Rozpoczął się nabór wniosków do programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”. Na jego realizację w 2019 r. zaplanowano 60 milionów złotych. Program adresowany jest do gmin, których zadaniem własnym o charakterze obowiązkowym jest organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym usług specjalistycznych. Ma on na celu zwiększenie dostępności do tego typu usług dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku do 75 lat, a także dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami. Dla gmin przewiduje się dofinansowanie do 50 % kosztów. Wnioski do wojewody można składać do 29 marca.

To jest jeden z programów już ogłoszonych w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia. Przed nami kolejne nabory. Będzie to pakiet programów „Mój Dom”, którego  celem jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym właściwych warunków mieszkaniowych. Następnym jest „Asystent osoby niepełnosprawnej”, program ukierunkowany na umożliwienie osobom niepełnosprawnym prowadzenia niezależnego życia przy wsparciu opiekuna – mówiła wojewoda podczas konferencji prasowej.

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych ma na celu wsparcie społeczne, zawodowe lub zdrowotne osób niepełnosprawnych. Jest to państwowy fundusz celowy, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Szczegółowe informacje o programie „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-uslugi-opiekuncze-dl-osob-niepelnosprawnych-edycja-2019