Przed uczniowskimi egzaminami - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
08.03.2019

Przed uczniowskimi egzaminami

Przygotowania do egzaminów maturalnych, gimnazjalnych i dla ósmoklasistów były tematem konferencji prasowej wojewody Agaty Wojtyszek oraz kuratora oświaty Kazimierza Mądzika.

Jak informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna, egzamin gimnazjalny oraz ósmoklasisty zostaną przeprowadzone w terminie głównym w kwietniu oraz w terminie dodatkowym - w czerwcu. Egzamin maturalny odbędzie się w trzech terminach: głównym - w maju, dodatkowym - w czerwcu oraz poprawkowym w sierpniu.

- Nauczyciele zasługują na wyższe wynagrodzenia, toczą się rozmowy ze związkami zawodowymi. Mam nadzieję, że przyniosą one oczekiwane rezultaty. Jestem pewna, że nauczyciele rozsądnie podchodzą do swego zawodu. Najważniejsi są uczniowie, za których nauczyciele są tu odpowiedzialni – mówiła wojewoda odnosząc się do planów Związku Nauczycielstwa Polskiego dotyczących organizacji strajku pedagogów.

- Warunkiem ukończenia szkoły podstawowej oraz gimnazjum jest przystąpienie do egzaminu. Jeśli egzamin się nie odbędzie, to uczeń ma nieukończoną szkołę i nie może wziąć udziału w rekrutacji. Jakikolwiek strajk nauczycieli, który by uniemożliwiał ukończenie szkoły, będzie wielką krzywdą zarówno dla uczniów, jak i dla rodziców. Jestem jednak przekonany, że do strajku nie dojdzie – podkreślił kurator oświaty.

Ministerstwo Edukacji Narodowej, przy współpracy z kuratorami oświaty, stale monitoruje sytuację w szkołach i placówkach oświatowych dotyczącą skali przystąpienia nauczycieli do sporów zbiorowych. Nadrzędną dla ministerstwa zasadą jest zapewnienie wszystkim uczniom prawa do realizowania obowiązku nauki i zapewnienia bezpiecznych warunków w szkole. „Ewentualne zakłócenie harmonogramu przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w bieżącym roku szkolnym może spowodować wiele negatywnych następstw. Uczniowie, absolwenci i słuchacze mogą mieć trudności w realizacji swoich planów życiowych, zawodowych i naukowych związanych ze zdobyciem wykształcenia, z przystąpieniem do rekrutacji do szkół na kolejnym etapie edukacyjnym” – podkreśla MEN.