Obradowała rada dialogu społecznego - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
12.03.2019

Obradowała rada dialogu społecznego

W posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego wzięła udział wojewoda Agata Wojtyszek.

Podczas spotkania dyskutowano na temat budowy parkingu nad torami kolejowymi przy dworcu PKP w Kielcach. Tematem obrad były także Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2019 oraz sprawozdanie z realizacji Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2018.