Nowy konsultant - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
13.03.2019

Nowy konsultant

Akt powołania dla nowego konsultanta wojewódzkiego w ochronie zdrowia wręczyła wojewoda Agata Wojtyszek.

Konsultantem na okres pięciu lat w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży została mianowana lek. med. Aleksandra Olawska-Szymańska. Konsultanci wojewódzcy są istotnym elementem nadzoru specjalistycznego, celem ich działań jest poprawa jakości oraz osiągnięcie ujednoliconych standardów w opiece medycznej. Konsultantów powołuje wojewoda w porozumieniu z ministrem zdrowia.