Fundusz Dróg Samorządowych – nabór wniosków - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
13.03.2019

Fundusz Dróg Samorządowych – nabór wniosków

Wojewoda Świętokrzyski ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w 2019 roku zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Na dofinansowanie zadań w ramach Funduszu dla województwa świętokrzyskiego w 2019 roku przeznaczono kwotę 239 634 265,95 zł, w tym kwotę 179 952 573,95 zł do zakontraktowania w ramach niniejszego naboru. W tej kwocie zawiera się wartość 59 027 302,91 zł na zadania wieloletnie.

Szczegółowe informacje o naborze: ir.kielce.uw.gov.pl/ir/fundusz-drog-samorzadow/15097,OGLOSZENIE-NR-1FDS2019-O-NABORZE-WNIOSKOW-O-DOFINANSOWANIE-ZADAN.html