Miliony na świętokrzyskie drogi - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
14.03.2019

Miliony na świętokrzyskie drogi

Blisko 240 milionów złotych przeznaczono dla regionu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. O zasadach naboru poinformowała wojewoda Agata Wojtyszek.

Nabór wniosków o dofinansowanie ze środków rządowego programu budowy dróg gminnych i powiatowych wojewoda ogłosiła 13 marca 2019 r. Wnioski te można składać do 12 kwietnia 2019 r.

Na wsparcie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dla województwa świętokrzyskiego w 2019 roku przeznaczono kwotę 239 634 265,95 zł, w tym kwotę 179 952 573,95 zł do zakontraktowania w ramach obecnie ogłoszonego naboru. W tej kwocie zawiera się wartość 59 027 302,91 zł na zadania wieloletnie.

Dofinansowanie jednego zadania może wynieść do 30 milionów złotych. Wysokość dofinansowania wyniesie do 80% kosztów kwalifikowalnych w zależności od poziomu dochodu danej jednostki samorządu terytorialnego.

Fundusz Dróg Samorządowych jest instrumentem wsparcia finansowego dla inwestycji na drogach publicznych gminnych i powiatowych. Fundusz przewiduje dofinansowanie zadań polegających na remoncie, przebudowie lub budowie dróg lokalnych, a także inwestycji w zakresie zadań mostowych i obronnych. Budżet Funduszu na lata 2019-2028 to 36 miliardów złotych i  jest to jak dotąd największy program rządowy budowy dróg gminnych i powiatowych w Polsce. Z dofinansowania będą mogły skorzystać jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem miast na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.

Główne cele Funduszu to przede wszystkim podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz zwiększenie efektywności instytucji publicznych poprzez rozwój bezpiecznej, spójnej, funkcjonalnej i efektywnej infrastruktury drogowej, a także poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej. Istotnym dla programu są również zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych oraz wyrównywanie szans rozwojowych regionów i budowanie spójności terytorialnej.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków:
ir.kielce.uw.gov.pl/ir/fundusz-drog-samorzadow/15097,OGLOSZENIE-NR-1FDS2019-O-NABORZE-WNIOSKOW-O-DOFINANSOWANIE-ZADAN.html