Z „nową piątką” po regionie - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
18.03.2019

Z „nową piątką” po regionie

Akcję informacyjną dotyczącą rządowych programów #Nowa Piątka zainaugurowali wojewoda Agata Wojtyszek i wicewojewoda Bartłomiej Dorywalski.

Pracownicy urzędu wojewódzkiego odwiedzą wszystkie gminy naszego regionu. Podczas organizowanych spotkań mieszkańcy otrzymają ulotki oraz broszury informujące o programach wchodzących w skład pakietu #Nowa Piątka. O celu oraz harmonogramie akcji mówili wojewoda i wicewojewoda podczas konferencji prasowej.

Pierwszego dnia akcji specjalnie oznakowane busy wyruszyły do Strawczyna i Piekoszowa. W tym tygodniu z rządowymi programami zapoznani zostaną także mieszkańcy m.in. Mniowa, Masłowa, Koprzywnicy, Łopuszna, Miedzianej Góry, Gowarczowa, Końskich, Chęcin, Fałkowa.

#Nowa Piątka to pakiet rządowych programów:
 - „Emerytura +”: to świadczenie, które będzie przyznane wszystkim osobom pobierającym emerytury (zarówno z KRUS, ZUS, jak i mundurową) i renty, a także świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.
- „500+” na każde dziecko: już w lipcu 2019 r. każda rodzina otrzyma nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na pierwsze i każde kolejne dziecko do 18. roku życia, bez względu na dochody.
- „Niższy Pit”: to obniżenie obciążeń podatkowych osób pracujących. Dzięki temu rozwiązaniu Polacy otrzymają wyższe wynagrodzenie za pracę. Zyska na tym 97 proc. obywateli.
- „Bez Pit dla młodych” (tzw. PIT 0%): osoby pracujące, do 26. roku życia, będą zwolnione z podatku PIT. Ułatwi to młodym ludziom rozpoczęcie kariery zawodowej i umożliwi zwiększenie wynagrodzenia.
„Połączenia Lokalne”: przywrócenie połączeń autobusowych. Utworzony zostanie fundusz, dzięki któremu będzie możliwe przywrócenie połączeń autobusowych w wielu polskich samorządach. Program pozwoli wyeliminować wiele obszarów wykluczenia komunikacyjnego.

Akcja informacyjna - harmonogram najbliższych wyjazdów:
19 marca - godz. 8.00: Mniów, Zagnańsk; godz. 11.30: Miedziana Góra, Masłów.
20 marca - godz. 8.15: Radoszyce; godz. 8.30: Fałków; godz. 11.30: Małogoszcz, Słupia Konecka.
21 marca - godz. 8.10: Łopuszno; godz. 9.00: Samborzec; godz. 11.30: Ruda Maleniecka; godz. 12.00: Koprzywnica.
22 marca - godz. 8.00: Sitkówka-Nowiny; godz. 8.30: Gowarczów; godz. 11.30: Końskie, Chęciny.
23 marca - godz. 8.15: Stąporków; godz. 11.30: Smyków.