Podpisano umowę - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
19.03.2019

Podpisano umowę

Umowę użyczenia działki ze znajdującym się niej pomnikiem Trzech Krzyży Katyńskich zawarł Świętokrzyski Park Narodowy z gminą Bieliny. Gospodarzem spotkania była wojewoda Agata Wojtyszek.

Dokument podpisali w urzędzie wojewódzkim dyrektor ŚPN Jan Reklewski z wójtem Bielin Sławomirem Kopaczem. „Biorący w użyczenie zobowiązuje się używać oddaną w użyczenie nieruchomość wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia remontu Pomnika Trzech Krzyży Katyńskich, uporządkowania terenów zielonych oraz wykonania w otoczeniu pomnika prac i urządzeń związanych z poprawą funkcjonalności terenu i bezpieczeństwa osób uczestniczących w odbywających się przy pomniku uroczystościach i wydarzeniach” – zapisano w umowie. Działka ta zostaje użyczona gminie Bieliny na 25 lat.

Będący w zarządzie Świętokrzyskiego Parku Narodowego pomnik ofiar Katynia, Charkowa i Miednoje, nazywany „Golgotą Wschodu”, znajduje się w Hucie Szklanej. Jak informuje na swojej stronie internetowej gmina Bieliny - „Trzy stalowe krzyże oznaczone są nazwami miejscowości będących dla Polaków symbolem tragedii, jaka rozegrała się w 1940 r. Na cokole pomnika umieszczono żeliwne tablice z napisami w pięciu językach świadczące dobitnie o dramatycznej śmierci ofiar wojny. Owe krzyże utrwalają pamięć tych, którzy oddali życie za ojczyznę. Trzy Krzyże zostały 12 lutego 1999 r. przekazane jako Pomnik Katyński Trzech Krzyży Świętokrzyskiemu Parkowi Narodowemu. Lokalizacja pomnika właśnie w tym miejscu ma uzasadnienie historyczne - miejsce to jest odwiedzane przez cały rok przez pielgrzymów i turystów”. Dzięki zawartemu porozumieniu miejsce pamięci wkrótce doczeka się renowacji.

W spotkaniu w urzędzie wojewódzkim wzięli udział świętokrzyscy parlamentarzyści, marszałek województwa świętokrzyskiego, wicestarosta kielecki oraz superior klasztoru misjonarzy oblatów na Świętym Krzyżu i przedstawiciele stowarzyszenia Kielecka Rodzina Katyńska.