Bezpieczeństwo na piątkę - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
19.03.2019

Bezpieczeństwo na piątkę

Ponad tysiąc zgłoszeń wpłynęło w ramach programu likwidacji niebezpiecznych miejsc na drogach naszego regionu. O dużym zainteresowaniu programem wśród lokalnych społeczności poinformowała wojewoda.

Porozumienie w sprawie opracowania i realizacji Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach Lokalnych w województwie świętokrzyskim „Bezpieczni na 5+” podpisali w styczniu tego roku  wojewoda Agata Wojtyszek oraz marszałek województwa Andrzej Bętkowski, który uczestniczył w dzisiejszej konferencji prasowej w urzędzie wojewódzkim.

Program jest wspólną inicjatywą wojewody i marszałka. Jego założeniem jest zidentyfikowanie najbardziej niebezpiecznych miejsc na drogach wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych regionu, a także określenie rozwiązań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa w tych miejscach i stworzenie warunków finansowania ich realizacji. Celem głównym jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, a w szczególności  pieszych i rowerzystów. Program opiera się na trzech podstawowych filarach: bezpieczny człowiek, bezpieczna infrastruktura oraz bezpieczna prędkość.

Według danych Wydziału Infrastruktury i Rozwoju ŚUW, łącznie nadesłano 1040 zgłoszeń informujących o niebezpiecznych miejscach na drogach. Większość z nich (780) pochodzi od samorządów, jednakże aż 204 zgłoszenia wpłynęły bezpośrednio od mieszkańców, sołtysów, rad sołeckich, stowarzyszeń, koła gospodyń wiejskich czy ochotniczych straży pożarnych. Pozostałe zgłoszenia pochodzą od Komendy Wojewódzkiej Policji. Najwięcej z nich dotyczy powiatu kieleckiego – 265 oraz sandomierskiego – 130.

Po analizie przesłanych wniosków, zespół roboczy wybrał 110 zgłoszeń obejmujących zadania rekomendowane celem głównym programu „Bezpieczni na 5+”, zlokalizowane przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

Lista zadań rekomendowanych w Programie Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach Lokalnych „Bezpieczni na 5+”.

Pliki do pobrania