Wręczono promesy - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
21.03.2019

Wręczono promesy

Promesy o wartości ponad 15 milionów złotych wręczył wicewojewoda Bartłomiej Dorywalski przedstawicielom świętokrzyskich samorządów. Środki przeznaczone zostaną na usuwanie drogowych skutków klęsk żywiołowych w naszym regionie.

Promesy przekazane zostały 33 jednostkom samorządu terytorialnego z terenu województwa. Dzięki przyznanym środkom zrealizowanych zostanie 61 zadań związanych z przebudową bądź remontem dróg gminnych i powiatowych uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych. Na realizację 13 zadań powiaty otrzymały środki w wysokości 6 595 000 zł, natomiast gminy wykonają 48 zadań na łączną kwotę 8 791 000 zł.

Łącznie na terenie gmin i powiatów odbudowanych zostanie ok. 70 km dróg powiatowych i gminnych: Wierzę, że dzięki tym środkom odtworzycie Państwo te drogi, infrastrukturę, która uległa zniszczeniu w wyniku różnego rodzaju klęsk – mówił wicewojewoda.

Warto wspomnieć, że wręczone przez wicewojewodę Bartłomieja Dorywalskiego promesy stanowią już druga transzę środków przekazanych przez MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w naszym województwie w 2019 roku. Do tej pory województwo otrzymało środki o łącznej kwocie 75 932 000 zł.

Środki przyznane w bieżącym roku pozwolą na realizację 231 zadań i odbudowę  ok. 187 km dróg gminnych i powiatowych.