Odznaczenia dla kombatantów - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
25.03.2019

Odznaczenia dla kombatantów

Kombatanckie Gwiazdy Pamięci „Polska Niepodległa 1918” wręczyła wojewoda Agata Wojtyszek.

Odznaczeniami, przyznanymi przez Zarząd Główny Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, uhonorowano płk. Stefana Kuzińskiego, por. Tadeusza Leszczyńskiego oraz por. Tadeusza Kokosińskiego.

Gwiazda Pamięci –  związkowe odznaczenie kombatanckie – ustanowione zostało z okazji obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Honoruje ona członków Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych uczestniczących w wyzwoleniu Polski spod niemieckiej okupacji, a także osób i podmiotów zbiorowych zasłużonych w dziele upowszechniania i utrwalania tradycji walk wyzwoleńczych.