Rozmawiano o profilaktyce - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
28.03.2019

Rozmawiano o profilaktyce

W konferencji podsumowującej ogólnopolski projekt wiedzy o czerniaku i metodach jego skutecznej profilaktyki wzięła udział wojewoda Agata Wojtyszek.

Podczas spotkania w sali Wydziału Lekarskiego Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego rozmawiano o wynikach ogólnopolskiej akcji społecznej, realizowanej wspólnie z samorządami, poświęconej czerniakowi i jego profilaktyce.

W ramach akcji, w roku szkolnym 2018/2019, przygotowano szereg zajęć lekcyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych oraz szkołach podstawowych (klasy siódme i ósme) i gimnazjach w regionie dotyczących metod skutecznej profilaktyki czerniaka. Zwieńczeniem ogólnopolskiej akcji będzie raport, w którym zaprezentowane zostaną m.in.: zbiorcze dane z całej Polski na temat liczby zrealizowanych lekcji do 1 marca 2019 roku oraz liczby przeszkolonych uczniów.

Organizatorzy przedsięwzięcia to rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz przewodniczący Komitetu Organizacyjnego IV Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Szkoleniowej „lnnowacje w Onkologii” – inicjatywy Studenckiego Koła Naukowego „Onkoma” przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii w Warszawie.