Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu PM10 Zgodnie z Zarządzeniem nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej dzień 14 grudnia 2019r. będzie dniem pracy dla pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzki X

W gminach o rządowych programach - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
03.04.2019

W gminach o rządowych programach

Busko-Zdrój, Solec-Zdrój oraz Pacanów to kolejne gminy, w których odbyły się spotkania informacyjne dotyczące rządowych programów #Nowa Piątka. Z mieszkańcami Buska spotkała się wojewoda Agata Wojtyszek.

Pracownicy urzędu wojewódzkiego prowadzą spotkania informacyjne dla mieszkańców świętokrzyskich gmin. Rozdawane są ulotki oraz broszury o programach wchodzących w skład pakietu #Nowa Piątka.