Trzy lata programu - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
05.04.2019

Trzy lata programu

Około 2,2 miliarda złotych trafiło do świętokrzyskich rodzin od początku trwania rządowego programu „Rodzina 500+”. Trzy lata jego działania w regionie podsumowała wojewoda Agata Wojtyszek.

O efektach programu rozmawiano podczas spotkania w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kielcach. Odbyła się tam także debata na temat rodziny.

Jak informuje ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej, w naszym województwie uczestniczy w programie 74,5 tys. rodzin. Świadczeniem objętych jest niemal 114 tysięcy dzieci, zaś udział dzieci uprawnionych do świadczenia wychowawczego wśród wszystkich dzieci w wieku do 18. roku życia wynosi w 54 procent.

Ministerstwo podkreśla, że jednym z efektów programu jest zwiększenie liczby urodzin dzieci. Współczynnik dzietności wzrósł z 1,29 w 2015 r. do 1,45 w 2017 r. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2018 r. urodziło się w Polsce 388,2 tys. dzieci. To więcej, niż zakładały prognozy. Wynikiem programu „Rodzina 500+” jest także skuteczna walka z ubóstwem W latach 2015-2017 ubóstwo skrajne dzieci obniżyło się o niemal połowę, z poziomu 9,0 proc. do 4,7 proc. Efektem poprawy sytuacji materialnej polskich rodzin jest to, że rodzice coraz więcej i chętniej inwestują w edukację swoich dzieci.

Dobra kondycja i większe wpływy do budżetu sprawiły, że możliwe jest objęcie programem „Rodzina 500+” wszystkich dzieci do 18. roku życia – bez kryterium dochodowego. To największa zmiana zapowiedziana w „Nowej Piątce”. Program  ma działać w nowej wersji od 1 lipca br.