Rządowe propozycje dla nauczycieli - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
05.04.2019

Rządowe propozycje dla nauczycieli

Planowana akcja protestacyjna nauczycieli oraz związana z tym sytuacja w regionie świętokrzyskim były tematem konferencji prasowej wojewody Agaty Wojtyszek oraz kuratora oświaty Kazimierza Mądzika.

Jak informuje ministerstwo edukacji narodowej, rząd wyszedł z ofertą nowej umowy społecznej – kontraktu dla nauczycieli, który przewiduje podwyżki i zmianę warunków pracy. Propozycja zakłada znaczący wzrost wynagrodzeń. „Prowadzone rozmowy na temat podwyżek dla nauczycieli są okazją do szerszej dyskusji na tematy strukturalne, fundamentalne dla systemu nauczania. Głównym celem państwa, nauczycieli, a zwłaszcza rodziców jest to, aby dzieci i młodzież otrzymywały najlepsze nauczanie”.

- Wiemy, że rozmowy między stroną rządową a związkowcami cały czas trwają. My na bieżąco monitorujemy sytuację. Będziemy robić wszystko, aby przeprowadzenie egzaminów nie było zagrożone. Przygotowujemy listę osób, które mają kwalifikacje pedagogiczne lub są nauczycielami akademickimi i mogą brać udział w pracach zespołów nadzorujących – mówiła wojewoda Agata Wojtyszek.

- Ile szkół tak naprawdę będzie strajkować, dowiemy się w poniedziałek. Szkoły jednakże pracować będą. Może nie być zajęć dydaktycznych, ale nie ma możliwości, by z powodu strajku przedszkole czy szkoła były zamknięte. Strajk nie zwalnia dyrektora placówki od zapewnienia opieki. Jeżeli dyrektor zgłasza związane z tym problemy, organ prowadzący musi znaleźć odpowiednie rozwiązanie – zaznaczył kurator Kazimierz Mądzik.  

Jak podkreśla ministerstwo, „zaprezentowane przez stronę rządową rozwiązania są dodatkową ofertą obok złożonych już wcześniej zapewnień i inicjują dialog w sprawie struktury wynagrodzeń nauczycieli. Po stronie rządowej jest otwartość do kontynuacji dialogu w tej sprawie, a proponowane rozwiązanie trzeba traktować jako wstępne. Jego szczegóły powinny zostać wypracowane w dialogu ze środowiskiem nauczycielskim”.