Kolejne spotkania w gminach - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
08.04.2019

Kolejne spotkania w gminach

O rządowych programach #Nowa Piątka rozmawiała wojewoda Agata Wojtyszek z mieszkańcami Staszowa.

Spotkania informacyjne na temat programów wchodzących w skład pakietu #Nowa Piątka odbyły się także w Tarłowie, Bałtowie i Rytwianach.