Wspólne spotkanie wielkanocne - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
09.04.2019

Wspólne spotkanie wielkanocne

Wojewoda Agata Wojtyszek zorganizowała spotkanie wielkanocne dla kombatantów, działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych.

Aby wspólnie dbać o integrację środowisk kombatanckich i działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych, wojewoda Agata Wojtyszek zorganizowała w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach spotkanie z okazji Świąt Wielkanocnych. W ramach zorganizowanego wydarzenia, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – Jan Józef Kasprzyk, skierował do uczestników list z życzeniami z okazji Zmartwychwstania Pańskiego.

Spotkanie odbyło się w patriotycznym tonie i było okazją do przypomnienia najważniejszych wydarzeń sprzed lat.

Uczestniczyli w nim świętokrzyscy parlamentarzyści, przedstawiciele służb zespolonych oraz mundurowych.